fbpx

Príklady použitia

Ropný a plynárenský priemysel

Rusko, petrochemický komplex,Sachalin

Táto oblasť sa vyznačuje nepriaznivými klimatickými podmienkami. Teplota vzduchu tu môže dosiahnuť hodnoty pod –40ºС. Počas 8 mesiacov v roku je všetko okolo pokryté 4 metrovou vrstvou snehu. Preto bola prioritou rýchlosť práce. Pokladanie betónu bolo komplikované skutočnosťou, že komplex bol postavený na spodnej vrstve piesočnatej pôdy.

Ochrana potrubí pred vegetáciou

Veľká Británia, Granjemouth, Falkirk

Predtým sa rafinéria Petroineos snažila vyriešiť problém rastu vegetácie a akumulácie vody pod zložitými potrubiami v rafinérii pridaním drveného kameňa, ale ten časom prerástol. Uvažovalo sa o možnosti betónovania, vyžadovalo by to však rozsiahle zemné práce a výsledok by nemusel stačiť. Technológia Concrete Canvas poskytla nielen spoľahlivú ochranu potrubia pred vegetáciou a dobrou drenážou, ale aj celý rad ďalších výhod. Ani oblasti s nízkou výškou potrubia neboli prekážkou pri ukladaní Concrete Canvas.

Australia, Maclay, Queensland

Predchádzajúce pokusy o opravu ochrannej priehrady okolo nádrže na petrochemické výrobky pomocou striekaného betónu a bitúmenu boli neúspešné. Takáto práca by navyše trvala asi 2 týždne. Concrete Canvas sa ukázal byť oveľa ekonomickejší a poskytoval vysokú úroveň ochrany objektov.

Spevnenie ochrannej hrádze

Spevnenie svahu

Omán

Na ochranu svahu, ktorý bol poznačený eróziou a padali z neho kamene investor použil Concrete Canvas a striekaný betón. Investor tak bol schopný porovnať, ktorý materiál je najekonomickejší a najúčinnejší.

Južný Irak

Concrete Canvas sa použíl na zabránenie erózie a posilnenie násypu mosta v zariadení na ťažbu ropy a plynu v južnom Iraku. Príčinou erózie boli poveternostné podmienky, najmä dažde. Predpokladom tohto projektu bola vysoká rýchlosť práce a nízke náklady. Spočiatku sa zvažovala možnosť pokládky betónových dosiek. Finančné a časové náklady na ich inštaláciu však boli vyššie, ako sa očakávalo

Posilnenie násypu

Mount Vernon, USA

Protokoly o priemyselnej bezpečnosti stanovujú, že násypy by mali mať minimálnu inštalovanú výšku a aby sa zabránilo erózii, je potrebné pravidelné profilovanie a spevňovanie svahov. Predtým sa na posilnenie násypu používal asfalt, čo bolo drahé. Každých 5-7 rokov sa prasknutá asfaltová vrstva musela vymeniť a pravidelne sa uskutočňovali drahé opravy. Investor použil Concrete Canvas, čim zabezpečil všetky potrebné vlastnosti, ktoré hrádza musí spĺňať a predĺžil životnosť hrádze o minimálne 50 rokov.

Nemecko, Schwedt

Pôvodná betónová štruktúra začala praskať a delaminovať, čo malo za následok výrazný únik vody. Zvažovali sa možnosti úplnej reštrukturalizácie bazénu naliatím betónu. Vyžadovalo by si to však značnú investíciu času, počas ktorého by továreň nefungovala. Použitím Concrete Canvas sa čas odstávky výrazne znížil a tým ušetril náklady spojené s odstávkou.

Nádrž