fbpx

Zmeňte pohľad na betón

Predstavte si, že budete môcť používať betón na svahoch, vo vode a v iných ťažko dostupných miestach bez foriem, bez miešania a s minimálnym vybavením. Geosyntetická cementová kompozitová rohož Concrete Canvas je flexibilná tkanina, ktorá sa ľahko ohýba a prispôsobuje, čo jej umožňuje sledovať prirodzené tvary podložia ako napríklad priekopa, kanál, hrádza a svah. Materiál sa nedá prehydratovať, takže môže byť inštalovaný v daždi alebo pod vodou, dokonca aj v slanej vode(morskej). Pretože prichádza v rôznych veľkostiach, vrátane menších balení, ktoré sú vhodné pre manipuláciu i pre dvoch mužov, znižuje to potrebu ťažkých strojov. Ideálna alternatíva k sypanému kameňu, striekanému a liatemu betónu, Concrete Canvas môže byť použitý na akomkoľvek mieste, ktoré potrebuje ochranu pred eróziou alebo opotrebovaním, a môže byť použitý na vedenie a zadržiavanie vody alebo inej tekutiny.

Oprava vodnej priepuste

Obloženie hrádze

Zabránenie rastu vegetácie

Ochrana svahov

Výstavba kanálov