fbpx

Projekty v českej a slovenskej republike

nováky, slovensko - sklad soli

V auguste 2018 bolo nainštalovaných 1000 m² CC8 ™ v zariadení na skladovanie soli v Novákoch na Slovensku. Concrete Canvas sa použil na obloženie betónovej steny, ktorá bola v dôsledku kontaktu so soľou skorodovaná, čo viedlo k poškodeniu oceľovej výstuže. Projekt bol ukončený za 10 dní, čím sa výrazne skrátil čas výpadku výroby v porovnaní s alternatívami, a tým aj náklady na úsporu pre chemického závodu Fortischem.

1000 m², CC8

80 Hodín

5 pracovníkov

Vodné dielo Gabčíkovo

Plniaci kanál plavebnej komory

V roku 2018 pri oprave pravej plavebnej komory bolo zistené závažné poškodenie betónových konštrukcií v sekcii plniaceho kanálu. Plniaci kanál je zaťažený vysokou rýchlosťou prúdenia vody až 25 -30 m/s  ( okolo 100 km/h). Následkom hydrodynamických tlakov a unášaným štrkom a sedimentov riečnej vody dochádza k ťažkým poškodeniam železobetónovej konštrukcie vo vnútri kanálu.  Na opravu bola použitá technológia CC a vysokopevná opravná zmes betónovej hmoty. Vznikla tak pevná a húževnatá sendvičová konštrukcia na zacelenie poškodenej štruktúry.

Tesnenie plavebnej komory

V roku 2018 bolo zistené poškodenie dilatačných tesniacich segmentov v plavebných komorách . Tesnenie v celom profile bolo natrhnuté mechanickým posuvom bokov lodí počas zmeny hladiny v komore. Hrozilo pretečenie dilatačného tesnenia a poškodenie betónovej konštrukcie plavebnej komory . Dilatačné tesnenie bolo opravené a prikryté CC8. Upevnením CC8 na dilatačnom tesnení sa zabránilo mechanickému poškodeniu tesniacej hmoty v dilatačnej škáre.

20 Hodín

2 pracovníci

Oprava betónovej nádrže

V roku 2019 bola zrealizovaná oprava poškodenej betónovej nádrže. Poškodenie stien betónovej nádrže neumožňovalo bezpečnú prevádzku zariadenia. V stene betónovej nádrže o hrúbke 36 cm boli praskliny o dĺžke niekoľko desiatok centimetrov. Cez praskliny presakovala uskladnená tekutina, digestát, ktorý spôsoboval environmentálne riziko a zároveň poškodzoval štruktúru betónovej steny. Po dôkladnom posúdení poškodení a kritického stavu nádrže bola ako najvhodnejšia alternatíva vybraná technológia CC Hydro o hrúbke 5 mm. Jednotlivé pásy boli spájané tepelným zvarom pomocou zariadenia Leister Twinny S, ktoré umožňuje dokonalé a vodotesné spájanie jednotlivých pásov a kontrolu tesnosti pomocou technologického kanála. Projekt bol zrealizovaný počas 10 dní vytvorením nového vodotesného kontajnmentu s predĺženou životnosťou o ďalších 50 rokov.

800 m², CCH 5

95 Hodín

6 pracovníkov

Oprava vážskej kaskády

Na úseku vážskej kaskády pod Považským hradom vznikli počas prevádzky závady na betónovom kanály. Tieto závady boli tvorené prasklinami z dôvodu erózie a ľadu v zimnom období. Po oprave základnej geometrie kanálu bola na povrch nainštalovaná technológia CC8 pre dokonalú ochranu betónovej konštrukcie. Na úseku bolo nainštalovaných cca 1000 m² počas 3 pracovných dní. Pre fixáciu pásov boli použité nerezové skrutky s prítlačným pásom v spodnej časti inštalácie a vrchná časť pásov bola ukotvená v kotviacej priekope pomocou oceľových klincov. Pre utesnenie spojov bolo použité hybridné lepidlo sikaflex 112 crystal clear. Hydratácia CC8 bola vykonaná po fixácii s priemerným dávkovaním cca 10 l/m². Výhodou použitia technológie CC je extrémne rýchla inštalácia, zhruba 10krát rýchlejšia oproti klasickým spôsobom opráv betónom (striekanie betónom).

1000 m² CC8

3 Dni

8 pracovníkov

Oprava vtokových objektov - vodná elektráreň Mikšová

Vodná elektráreň Mikšová je kanálová elektráreň s hrádzou vysokou až 22 metrov. Elektráreň má výkon 93,6 MW. Počas dlhoročnej prevádzky boli poškodené vtokové objekty do vodnej elektrárne (praskliny v betónovej konštrukcii a erózia). Pre opravu vtokových objektov bola použitá technológia CC8. Pásy CC8 boli inštalované na betónovej konštrukcii mieste poškodenia v celkovej ploche cca 1000 m². Pre fixáciu pásov boli použité nerezové skrutky s podložkami a hybridné lepidlo Sikafelx 112 crystal clear. Inštalácia bola ukončená v priebehu 10 pracovných dní.

1000 m² CC8

100 Hodín

5 pracovníkov