fbpx

OTÁZKY A ODPOVEDE

Často kladené otázky a odpovede

Concrete canvas je hotové konštrukčné riešenie. Skladá sa z dvoch vrstiev textilnej tkaniny, medzi ktorými je vrstva kvalitnej suchej cementovej zmesi. Textilné vrstvy sú vzájomne prepojené vláknami. Po namočení cementová zmes zatvrdne. Výsledkom je silná betónová vrstva vystužená textilnými vláknami. Na použitie CC nie sú potrebné ďalšie materiály, špeciálne vybavenie a stroje, stačí dostatok ručných nástrojov a upevňovacích prvkov.

  • Štandardná šírka CC5 je 1,0 m, pre CC8 a CC13 1,1 m. Momentálne sú dostupné aj extra široké náviny so šírkami 2m, 3m až 4m. Na požiadanie je možné vyrobiť aj užšie zvitky.

  •  

Áno, ale po hydratácii sa dá s materiálom pracovať 1-2 hodiny, pričom dbajte na riadnu hydratáciu materiálu. Neodporúča sa hydratovať materiál dažďom.

Materiál nie je možné prehydratovať, preto môže byť inštalovaný aj pod vodou, dokonca aj v mori.

Ak je materiál položený správne tak sa v budúcnosti nevyžaduje pravidelná údržba. To znižuje náklady na prevádzku CC skoro na nulu.

Concrete Canvas by sa mal skladovať v uzavretých obaloch, v ktorých ich dodáva výrobca. Miesto skladovania by malo byť suché a zakryté.