fbpx

Zabránenie rastu vegetácie

Vďaka rýchlej aplikácii a životnosti minimálne 120 rokov je Concrete Canvas ideálny na  zabránenie rastu vegetácie kde je to nevyhnutné pre prevádzkové a bezpečnostné požiadavky. Nevyžaduje sa žiadna údržba čo pri minimálne 120 ročnej životnosti dramaticky znižuje celkové náklady.

Životnosť

ROKOV
0

Benefity

Nižšie celkové náklady

Skoro žiadna údržba

Rýchla inštalácia

Princípy pokladania

Pozdĺžne pokladanie

Priečne pokladanie

Dbajte na správne spojenie materiálu