fbpx

účinná technológia k redukcií skleníkových plynov

“Výsledky správy dokumentujú, že použitie CC8 na vystavbu kanála má (45%) nižší GWP(Global Warming Potential) ako ST4( štandardný betón). Na m2 kanála je potrebných  len 21,5 kg CC8 v porovnaní s 320 kg ST4(úspora materiálu až 93,3%). Kľúčovou fázou životného cyklu obidvoch výrobkov je počiatočná fáza, najmä výroba cementu. Použitie produktu, ktorý vyžaduje menej cementu, vedie k zníženiu emisií C02”